Tingimused

Leht on mõeldud gaydele, bidele, transseksuaalsetele ja vabasse armastusse uskujatele – viha ja kitsarinnalisust propageerivad inimesed ei ole lehele teretulnud!

Mõisted

1.”Portaal” on Svenvaher.ee domeeni piires asuv veebileht (infovahendaja, infokandja).

2.”Teenusepakkuja” on portaali toimetus, keda esindab info@svenvaher.ee.

3.”Teenus” on portaali kuulutuse jätmine, portaalis kuulutuste lugemine ning portaalis asuvatele kuulutustele vastamine.

4.”Kasutaja” on isik, kes kasutab portaalis teenust.

Teenuse kasutamise tingimused

1. Kasutaja peab olema teenuse kasutamiseks vähemalt 18-aastane.

2. Kasutaja kasutab teenust omal vastutusel.

3. Teenusepakkuja ei garanteeri, et teenuse kasutamine on kasutajale ohutu, kasulik või rahuldav.

4. Teenusepakkuja ei garanteeri kasutajale teenuse katkematut osutamist või kasutaja poolt sisestatud info säilitamist.

5. Teenusepakkuja ei garanteeri kasutaja privaatsuse säilimist.

6. Portaali kasutaja poolt sisestatud kuulutus võib olla ainult tutvumiskuulutus, mitte reklaam või teenusepakkumine.

7. Teenusepakkuja ei kontrolli kuulutustes oleva ja e-maili teel saadetud informatsiooni tõesust.

8. Kasutaja poolt sisestatud kuulutuse tekst ja pildid ei tohi olla vastuolus Eesti Vabariigi seadustega.

9. Teenuse kasutamine on osaliselt tasuline.

10. Teenusepakkuja on teenuse kasutamise eest tasumise kontekstis kolmas osapool.

11. Teenusepakkuja võib edasipidi kasutada teenuse eest tasumise võimaldamiseks kolmanda osapoole SMS Gateway teenust.

12. Teenuse kasutamise eest tasub kasutaja läbi mobiiltelefoni operaatorfirma SMS sõnumiga lühinumbrile.

13. Teenuse kasutamise tasu arvestab kasutaja mobiiltelefoni operaatorfirma vastavalt kasutaja saadetud sõnumitele ning kasutaja operaatorteenuse tingimustele.

14. Teenuse kasutamise tasu arvestatakse ühekordselt iga SMS sõnumi saatmise korral hoolimata sõnumi sisust.

15. Teenuse kasutamise eest makstud tasu ei kuulu teenuse vormi eripärade tõttu kolmandate osapoolte poolt tagastamisele.

Teenusepakkuja õigused

1. Teenusepakkujal on õigus põhjenduseta keelduda kasutajale teenuse osutamisest.

2. Teenusepakkujal on õigus peatada või lõpetada täielikult teenuse osutamine sellest kasutajale ette teatamata.

Teenusepakkuja vabadus vastutusest

1. Teenusepakkuja ei vastuta teenuse otsesest või kaudsest kasutamisest või kasutamata jätmisest tuleneva kahju ja saamata jäänud tulu eest.

2. Teenusepakkuja ei vastuta portaali kasutaja poolt toime pandud Kasutamise Tingimuste rikkumise eest, olenemata tekkinud kahju suurusest ja vormist.

3. Teenusepakkuja ei vastuta teenuse tarbimise käigus avaldatud informatsiooni tõttu tekkinud kahju või saamata jäänud tulu eest.

4. Teenusepakkuja ei vastuta portaalist välja viivate viidete sisu, kvaliteedi ja seaduslikkuse eest.

5. Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate osapoolte tegevuse või tegevusetuse tõttu tekkinud kahju või saamata jäänud tulu eest.

6. Teenusepakkuja ei vastuta mistahes tehniliste rikete tõttu tekkinud kahju või saamata jäänud tulu eest.

7. Teenusepakkuja ei vastuta käesolevas tekstis olevate fraaside, sõnade ja mõistete vääriti mõistmise tõttu tekkinud tagajärgede eest.

 

Lehele võib lisada tutvumiskuulutusi, mis ei lähe vastuollu loodusseadustega ja on gaykommuuni poolt aktsepteeritavad. Rõvedused jne eemaldatakse koos kuulutusega, ettehoiatuseta! Vajadusel võib lehe haldur rakendada piiranguid korduvale rõvetsejatele.

Reklaami sisaldavad kuulutused (mille hulka loetakse ka seksteenuste pakkumisi, jõuka kaaslase otsimisi) saab lehele lisada tasuliste kuulutuste kategooriasse järgides lehel olevaid juhiseid. Reklaami sisaldavad kuulutused, mis on vales kategoorias, kustutatakse ettehoiatuseta.
NB! Tasulisi kuulutusi saavad lisada ainult registreeritud kasutajad! Tasulistele kuulutustele kehtivad sarnased nõuded, mis tavakuulutustele. Erinevalt tavakuulutustest võivad tasulised kuulutused sisaldada reklaami.

Kuulutusele võib lisada pildi, mis on esteetiline ja mille levitamisõigused kuuluvad kuulutajale. Madalakvaliteetsed, ebaeetilised, mitteesteetilised ning selgelt autoriõigusi rikkuvad pildid kustutatakse koos kuulutusega ettehoiatuseta.

Lehe haldur ei mõõ, osta ega vaheta lehele lisatud meili või muud kontaktinfot, kuid ei garanteeri, et lehelt neid ei korjata, indekseerita vms.

NB! KUULUTUSE LISAMISEL SALVESTATAKSE KA KUULUTAJA ARVUTI IP AADRESS!

Mis on ID?

Igal lisatud kuulutusel on kordumatu ID, millega identifitseeritakse iga kuulutus, mis lehele on lisatud.
ID-d on vaja teada vaid selleks, et kuulutust käsitsi lehelt kustutada.
ID antakse kuulutusele kuulutuse lisamisel, hiljem leiab selle kuulutuse päisest kontakti kõrvalt.

Kuidas lisada kuulutust tasuliste kuulutuste kategooriasse?

Mida teha, kui kuulutuses on kasutatud Teie pilti/kontaktandmeid?

Kui olete avastanud kuulutuse, kus on esitatud vastu Teie tahtmist/luba küsimata Teie pilt, kontaktandmed jne, palun saatke vastavasisuline teade.

Palun arvestage sellega, et Te peate tõestama, et kontakt/pilt, mida kuulutuses on kasutatud, kuulub Teile – e-maili puhul peate saatma kuulutuses olevalt e-maililt kirja, tel. nr puhul helistama lehe haldurile jne. Pildi puhul on nõutav tõestuspiltide saatmine lehe haldurile.

Reklaam

loading...
sinu reklaam siia